Algemene voorwaarden

Wij betrachten uiterste zorgvuldigheid bij het samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kunnen niet instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door gebruik of voor onvolledigheid/onjuistheid van informatie op deze website. De informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Deze website kan links bevatten naar webpagina’s van derden waarover wij geen zeggenschap hebben en wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud ervan. Het auteursrecht op deze website berust bij de eigenaar of derden welke met toestemming dit materiaal beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de eigenaar van deze website.