Soul in the City

De organisatie Soul Survivor heeft met de activiteit Soul in the City als doel om in de zomer van 2011 een grote goede-doelen-actie te houden in Amsterdam. In de voorbereidingen op dit evenement schreef de organisatie een campagne-plan waarmee

overheden en maatschappelijke organisaties aangeschreven konden worden. Soul in the City vroeg visieMedia om het campagneplan onder de loep te nemen en advies uit te brengen op taalkundig en communicatief gebied.

Rekening houdende met de doelgroep hebben we het plan op vele punten aangescherpt en verbeterd, met als resultaat een concreet en doelgericht document, dat gebruikt wordt om diverse organisaties aan te schrijven met het verzoek om mee te werken aan deze actie.