Social Media gebruik voor marketing doeleinden

E-Commerce, Facebook, Hyves, LinkedIn, Marketing, Social Media, Twitter, YouTube , , ,

Vraag u zichzelf  wel eens af of uw inspanningen op het gebied van sociale media ook daadwerkelijk  zoden aan de dijk zetten? Zo ja, dan bent u niet de enige blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘Social Media Marketing Industry Report’ van Michael A. Stelzner, stichter van SocialMediaExaminer.com. Uit dit onderzoek blijkt namelijk dat 90 procent van de marketeers aangeeft dat sociale media marketing belangrijk is voor hun bedrijf,  maar tegelijkertijd geeft bijna 25 procent ook aan nog steeds in het duister te tasten als het gaat om het meten van de resultaten ervan.

Interessant is dat, ondanks het bovengenoemde feit, marketeers er  toch van overtuigd zijn dat de inzet van social media een must is.

Hieronder voor u een korte opsomming van de zes belangrijkste constateringen uit die enquête, waaraan meer dan 3.300 marketeers van verschillende bedrijven aan deelnamen.

1. Social media kost tijd

Achtenvijftig procent van de marketeers gaf aan meer dan zes uur per week gebruik te maken van sociale media. Een derde gaf aan meer dan 11 uur per week hieraan te besteden en degenen met de meeste jaren ervaring besteden meer dan 20 uur per week aan social media.

2. Houd uw doel voor ogen

Achtentachtig procent van de marketeers gaf aan dat de inzet van social media goed werkte voor het genereren van bekendheid voor hun bedrijf, en 72 procent gaf aan dat de inzet van sociale media heeft bijgedragen aan een toename van het internetverkeer en/of abonnees. Tweeënzestig procent van de marketeers voegde hieraan toe dat het de ‘zoek rankingsvan hun bedrijf verbetert heeft.  Andere voordelen van social media marketing omvatten het creëren van nieuwe zakelijke relaties, het genereren van leads, het verminderen van de kosten voor marketing en een verbetering van de verkoop.

3. Social media ook nuttig voor B2B

Business to consumer (B2C) marketeers hechten nog steeds veel  waarde aan sociale media, waarbij 90 procent zelfs aangeeft dat social media vann grote belang is voor hun bedrijf.  Maar ook business to business (B2B) bedrijven hebben zich bij de strijd aangesloten – in vergelijking met de 31 procent van vorig jaar gaf nu meer dan de helft van de bedrijven aan al langer dan een jaar bezig te zijn met sociale media.

4. Kies je medium.

Niet elke vorm van social media zal u helpen uw doelen te bereiken, het is het beste om gebruik te maken van de social media kanalen die uw klanten ook gebruiken. Maar als je bekendheid wil genereren, blijkt Facebook op dit moment zich, ten opzichte van Twitter vorig jaar, hiervoor nu het beste leent. Waarbij 92 procent van de marketeers zei dat ze al van Facebook gebruik maken en 75 procent aangaf van plan te zijn om Facebook te gaan gebruiken. Daarmee is Facebook nu dus oppermachtig. 77 procent van de respondenten zegt dat ze van plan zijn hun YouTube-en video-marketing inspanningen te verhogen – waardoor Youtube aan top staat als het medium waarin marketeers in 2011 willen gaan investeren.

5. Nieuwe sociale media

Minder dan een derde van de marketeers gaf aan te gaan deelnemen aan diensten voor geolocatie, zoals Foursquare en Gowalla en een schamele 19 procent van de marketeers is van plan om gebruik te gaan maken van Groupon of vergelijkbare groep-shopping sites.

6. Overweeg hulp krijgen

Achtentwintig procent van de bedrijven is van plan een deel van hun sociale media inspanningen in 2011 uit te gaan besteden. Dat is verdubbeling van het aantal sinds het verslag van vorig jaar, toen gaf 14 procent aan dat taken zoals ontwerp & ontwikkeling, content ontwikkeling en analyses aan derden uit te besteden.

Welke sociale media vindt u het meest effectief voor uw bedrijf? Plaats een reactie en laat ons weten waarom!