De laatste Social Media cijfers over 2011

Facebook, Hyves, LinkedIn, Social Media, Twitter , , , , , , ,

De laatste LinkedIn, Twitter, Hyves en Facebook cijfers over 2011.

Wist je dat:

  • LinkedIn wereldwijd meer dan 142 miljoen leden heeft, waarvan er iets dan 3 miljoen in Nederland geregistreerd staan.
  • Er op Facebook 5.361.200 Nederlanders staan ingeschreven waarvan er in de laatste 6 maanden vanuit Nederland ruim 1 miljoen Facebook leden bij zijn gekomen.
  • Bijna iedereen in Nederland op internet zit; 95% van alle Nederlanders heeft namelijk toegang tot internet.
  • Van de 65+-ers ‘slechts’ 75% actief is op internet.
  • Mensen met een laag inkomen of een lage opleiding iets minder toegang (90%) tot internet hebben.
  • Het Twitter gebruik in Nederland in 2011 met 60% is toegenomen.
  • Nederlanders tot de actiefste twitteraars in de wereld horen.
  • Hyves 9,7 miljoen gebruikers in Nederland heeft, waarvan er 4,4 miljoen maandelijks actief zijn.

 

Lees meer op: Marketingfacts.nl